Ivan Čukić

GNUzilla RSS Feed: Update

U trenucima dosade, dodao sam nekoliko opcija vezanih za prikaz i format RSS sindikacije GNUzilla magazina.
* cover: show, hide
Ako je izabrano hide, naslovne strane GNUzilla Magazina neće biti prikazivane u RSS sindikaicji. Podrazumevano stanje je show.
* text: html, plain, hide
Ako imate RSS čitač koji ne podržava html formatiranje, postavite text=plain. U tom slučaju će automatski biti isključen i prikaz naslovnih strana.
Ako ne želite da vam se uvodna reč uopčte prikazuje, izaberite text=hide.
Podrazumevano stanje je html.
* limit: broj stavki
Podrazumevano stanje je da se uvek u RSS-u prikazuju svi objavljeni brojevi GNUzilla Magazina. Ako želite da vam se prikazuje samo poslednjih nekoliko, postavite limit na taj broj.
* cover_width: broj piksela
Podrazumevano je da širina naslovne strane bude stvarna širina – kao što je na GNUzilla.fsnserbia.org sajtu.
* cover_height: broj piksela
Podrazumevano je da visina naslovne strane bude stvarna visina – kao što je na GNUzilla.fsnserbia.org sajtu.

Opcije se zadaju kao parametri rss.php fajlu GET metodom. Da ne bih objašnjavao kako sve to radi, evo nekoliko primera:

RSS bez teksta, sa naslovnom stranom širine 200 piksela:
http://www.gnuzilla.info/rss.php?text=hide&cover_width=200

RSS bez html formatiranja (i, samim tim i bez slika)
http://www.gnuzilla.info/rss.php?text=plain

RSS sa samo naslovnom stranom poslenjeg broja (korisno za ubacivanje na sajtove)
http://www.gnuzilla.info/rss.php?text=hide&limit=1

RSS sa html formatiranjem, ali bez naslovnih strana
http://www.gnuzilla.info/rss.php?cover=hide

RSS bez teksta i bez naslovnih strana – samo naslovi u RSS-u
http://www.gnuzilla.info/rss.php?cover=hide&text=hide

GNUzilla RSS Feed!

Zbog sve veće pomame za sindikacijama (feed), odlučio sam da GNUzilla.info dobije jednu, i uz punu Jelketovu podršku, to je postalo stvarnost. Format je RSS 2.o (nemam živaca, a nema ni potrebe da pravim i Atom). Adresa je: http://www.gnuzilla.info/rss.php

GNUzilla RSS Feed je inkorporirana i u Planet FSN, tako da, ako ste već “pretplaćeni” na isti, nema potrebe da se pretplaćujete i na GNUzilla RSS Feed.

Promenite zemlju!

Problem: Imate račun u banci kod koje je bilo nemoguće pristupiti e-banking sistemu ako nemate M$ Internet Exploit web pretraživač?

Rešenje: Promenite banku. Otvorite račun u nekoj drugoj.

Ovo je dosta jednostavno rešenje za banku, ali kako promeniti državu i “otvoriti račun” u drugoj?